Language: TH / ENG
Follow
Product
G-Liner
ผลิตภัณฑ์ครอบถังแก๊สรถยนต์ G-Liner

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาเสถียรภาพราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่แน่นอนและมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ได้สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ท่านเจ้าของรถเป็นอย่างยิ่ง รถยนต์จำนวนมากจึงเลี่ยงปัญหานี้ ไปติดตั้งแก๊สรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบ NGV หรือ LPG เพื่อเป็นทางออกสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง หลังจากการติดตั้งแล้ว ท่านเจ้าของรถหลายท่าน...
Read >>
B-LINING
ผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนใต้ฝากระโปรงและฝาท้ายรถยนต์ B-Lining

ความสำคัญของแผ่นฉนวนใต้ฝากระโปรงและใต้ฝาท้าย ที่มีผลต่อรถยนต์คือ ลดการแผ่ความร้อนจากห้องเครื่องสู่แผ่นฝากระโปรง ซึ่งความร้อนที่แผ่ขึ้นมากเกินไป จะเป็นตัวเร่งความเสื่อมให้เนื้อสีบนฝากระโปรง เกิดอาการสีซีด สีด้าน แตกลายงา ก่อนเวลาอันควร เมื่อมีแผ่นฉนวนดังกล่าว ก็จะช่วยถนอมเนื้อสีบนฝากระโปรงรถ ให้มีความแจ่มใส เป็นเงางามได้นานขึ้น...
Read >>
T-Pocket
แผ่นฉนวนใต้ฝาท้ายรถพร้อมซองกระเป๋า T-Pocket

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากชิ้นงานแผ่นฉนวนใต้ฝาท้าย B-Lining ด้วยการเสริมประโยชน์ใช้สอย คือ เพิ่มซองกระเป๋าขนาดพอเหมาะ ผนึกเข้าเป็นชิ้นเดียวกับแผ่นฉนวนใต้ฝาท้าย นอกจากนี้ ที่ฝาซองกระเป๋ายังติดแถบซิปเพื่อกันของร่วงหล่นด้วย ประโยชน์ของการมีซองกระเป๋าเพิ่มคือ แยกสัมภาระชิ้นเล็กออกจากชิ้นใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการหยิบใช้ และ...
Read >>
T-BoardRead >>
OK BAGRead >>
Customized Project
โครงการพิเศษเฉพาะลูกค้า (Customized Project)

ตามแนวทางดำเนินธุรกิจของ เอเด็กซ์ ออโต้คราฟท์ ที่ได้กล่าวไว้ในบทแรก ทางทีมเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเปิดกว้างสำหรับความต้องการและปัญหาของลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นกับเรา มาร่วมกันสร้างศักยภาพและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ในตลาดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตบแต่งรถยนต์ โดยยึดคติที่ว่า –ทุกปัญหานำพาสู่ปัญญา-
Read >>
G-Liner
ผลิตภัณฑ์ครอบถังแก๊สรถยนต์ G-Liner


Read >>